Bij de Les Huiswerkbegeleiding

is op schooldagen
geopend tussen:

12:00 - 19:00 uur

Als het op school even tegenzit ... Bij de Les


Huiswerkbegeleiding voor vmbo - havo - atheneum - gymnasium
 
Bij de Les Huiswerkbegeleiding biedt doelgerichte huiswerkbegeleiding op maat, eindexamen-
begeleiding en leeradvies voor scholieren die door omstandigheden niet naar behoren presteren.
 
Om welke reden dan ook:

  • aansluiting kwijt door ziekte of familieomstandigheden
  • concentratie- of motivatieproblemen
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • uitstelgedrag

Individuele begeleiding en persoonlijke aandacht, daar gaat het in de eerste plaats om bij het blijvend verbeteren van schoolprestaties. Als het schoolwerk onder controle is, geeft dat thuis veel rust. Bij de Les Huiswerkbegeleiding brengt elke leerling(e) terug naar het niveau waar hij of zij hoort en geeft talent de ruimte.
 

Bij de Les Huiswerkbegeleiding is er voor:

  • de chaotische leerling(e)
  • het kind met concentratieproblemen
  • de scholier(e) met een planningstekort
  • de puber met een negatieve houding, ook ten opzichte van school
  • de jongere die moeite heeft met prioriteiten stellen
  • de leerling(e) die van ouders en/of school de allerlaatste kans krijgt

 
Intakegesprek

Intakegesprek


Voor het maken van een afspraak of voor het plannen van een intakegesprek, kunt u op schooldagen bellen naar
072 - 581 6235 of 06 20 41 47 41