Bij de Les Huiswerkbegeleiding

is op schooldagen
geopend tussen:

12:00 - 19:00 uur

Informatie voor ouders


Bij de Les Huiswerkbegeleiding staat voor:

 • Gestructureerd en gedisciplineerd werken in een veilige en rustige omgeving
 • Begeleiding op maat; er is altijd iemand beschikbaar die je verder helpt als je vastloopt
 • Nadruk op regelmaat en goede planning
 • Verbetering van studievaardigheden

Ouders willen maar al te graag hun kinderen ondersteunen, maar hebben daar vaak de tijd of het overzicht niet voor. En welke ouder heeft Latijn, Franse grammatica of differentiaalberekening echt paraat? En is dan ook nog in staat om deze kennis op zijn of haar kind over te brengen? Bij de Les Huiswerkbegeleiding biedt de oplossing.
 
Een consequente en duidelijke aanpak, die na verloop van tijd goede resultaten oplevert:

 • hogere cijfers
 • meer leerplezier voor uw kind
 • minder ruzie en stress thuis

 

Werkwijze


Voor elk kind maken we een individueel plan van aanpak, mede gebaseerd op de door de ouders en leerling(e) verstrekte informatie, waarin we in elk geval opnemen:
 

 • Herkennen van knelpunten op basis van behaalde resultaten en observaties van ouders en leerling(e)
 • Wegwerken van achterstanden
 • Planning voor de korte en langere termijn
 • Agendabeheer

We nemen u de zorg uit handen, maar niet de betrokkenheid bij de vooruitgang van uw kind. Na een proeftijd van een maand volgt een evaluatie en een adviesgesprek, waarbij we eventuele structurele leerproblemen of hiaten signaleren.
 
Huiswerkbegeleiding werkt ook bij het voorkómen van problemen: een gestructureerde en ter zake doende aanpak versterkt het zelfvertrouwen en brengt rust voor de leerling(e) én de ouders.
 

Na binnenkomst worden de op die dag opgegeven schriftelijke overhoringen, proefwerken en andere opdrachten of deadlines genoteerd. Cijfers van teruggekomen s.o.'s en proefwerken
worden opgenomen in de cijferlijst van Bij de Les.


 
Intakegesprek

Intakegesprek


Voor het maken van een afspraak of voor het plannen van een intakegesprek, kunt u op schooldagen bellen naar
072 - 581 6235 of 06 20 41 47 41