Bij de Les Huiswerkbegeleiding

is op schooldagen
geopend tussen:

12:00 - 19:00 uur

Tarieven*


  • Het tarief voor huiswerkbegeleiding, op basis van (vier of) vijf dagen per week, is € xxx,- per vier weken.
  • Voor eindexamenkandidaten is het tarief € xxx,- per vier weken. Dit is inclusief begeleiding van werkstukken en boekverslagen. N.B. Momenteel hebben we geen plaats voor eindexamenkandidaten.
  • Voor bovenstaande tarieven* geldt dat de schoolvakanties niet worden meegerekend.

 

*De tarieven zijn geldig t/m 31 december 2023. Factureren gebeurt vooraf. Betalingen binnen veertien dagen, ten name van Bij de Les Huiswerkbegeleiding, IBAN: NL62 RABO 0107167255 Rabobank Bergen nh.
 
  Bij de Les Huiswerkbegeleiding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar: 37117754.


 

 
Intakegesprek

Intakegesprek


Voor het maken van een afspraak of voor het plannen van een intakegesprek, kunt u op schooldagen bellen naar
072 - 581 6235 of 06 20 41 47 41